NL | FR
foto

Alpenwatersalamander

Triturus alpestris

Beschrijving

De naam van de Alpenwatersalamander doet vermoeden dat hij van ver komt. In de zuidelijke delen van Europa komt hij voor in het hooggebergte en nauwelijks daarbuiten. In andere delen van Europa is hij echter ook in het laagland te vinden. Zowel mannetjes als vrouwtjes hebben een zeer kenmerkende geel-oranje-rode buikkleur, volledig ongevlekt. Op de rug hebben ze een donkere marmertekening.

Biodiversiteit

De Alpenwatersalamander is terug te vinden in verschillende soorten leefgebieden: poelen, vijvertjes, grachten en sloten en karresporen. Zijn voortplantingsplaats ligt vaak in of in de buurt van een bos. Hij eet insecten, wormen en kleine slakken. Overdag leeft hij meestal verscholen onder vochtige bladeren of in mos. Overwinteren doet hij overwegend op het land hoewel hij ‘s winters ook wel eens in het water waargenomen wordt.

Bedreiging

De Alpenwatersalamander is in eerder beperkte mate terug te vinden als verkeersslachtoffer. Door zijn beperkte actieradius (van 0 tot 400m) moet hij niet veel wegen oversteken. Dumpen van poelen en sloten, uitzetten van vissen in poelen, omzetten van weilanden naar akkers, inspoelen van pesticiden uit de landbouw, vervuiling en verdroging zijn wel oorzaak van het vernietigen van zijn biotoop.

Wist je dat?

Pedomorfose is het verschijnsel dat een volwassen dier nog een aantal jeugdkenmerken vertoont. Op het moment dat de Alpenwatersalamander in staat is om zich voort te planten beschikt hij nl. nog over kieuwen en kieuwspleten.

Meer weten?

Wil je graag meer weten over de Alpenwatersalamander klik hier. Wil je meer weten over amfibieën in het algemeen, surf dan naar de site van de Hylawerkgroep Vlaanderen.

Tip

Ongetwijfeld is er in jouw buurt wel een vereniging actief rond het overzetten van amfibieën. Tips om zelf een poel of vijver te maken vind je hier.

 © foto: Hugo Willocx

Deel