NL | FR
foto

Bruine kikker

Rana temporaria

Beschrijving

Zijn huidskleur is normaal bruin maar soms ziet hij er uit als een groentje. Verwarren met de groene kikker is weinig waarschijnlijk, hij heeft immers achter zijn ogen een typische donkerbruine driehoekige vlek.

De bruine kikker heeft een inwendige kwaakblaas zodat de roep zeer zacht is en nauwelijks 10 tot 20 m ver draagt, dit in tegenstelling tot zijn groene soortgenoot die heel wat meer lawaai produceert.
 

Biodiversiteit

De bruine kikker tref je zowat overal aan: in heide- en duingebieden, riviervalleien en polders, landbouwgebieden en bossen maar ook in zogenaamde cultuurlandschappen. De bruine kikker is een vroege vogel als het op voortplanten aankomt. Hij begeeft zich het eerst op vrijersvoeten. Hij is minder plaatstrouw dan de pad wat betreft zijn voortplantingsplaats, vijver, poel, gracht of sloot. Mannetjes en vrouwtjes ontmoeten elkaar in het water. Mannetjes groepen samen en knorren om de aandacht van de vrouwtjes. Die leggen eitjes in klonten kikkerdril die dan door de mannetjes worden bevrucht. Bruine kikkers eten landslakken, mieren, wespen, vliegen, kevers, vlinders enz. De larven eten algen en ... elkaar.

Bedreiging

Met een actieradius van 400 tot 800m en dus heel wat wegen om over te steken, staat de bruine kikker in de top 3 van veelvoorkomend verkeersslachtoffer. Rioolputten, afwateringskanalen, zuiveringsstations e.d. eisen ook heel wat slachtoffers. Biotoopvernieting draagt evenmin bij tot het vergroten van populaties. Volgens bepaalde bronnen zou bij een verlies van 25% een populatie lokaal kunnen uitsterven. Van een heel andere orde, hoewel ook hier de mens de bedreiging vormt, is dat hij, vooral in Wallonië waar hij nog zeer talrijk aanwezig is, nogal eens eindigt op een bord, geserveerd met lookboter.

Wist je dat?

De meeste bruine kikkers overwinteren onder water in het slijk. De kikkerhuid laat toe om gedurende zeer lange periodes onder water te blijven. Koud water bevat veel zuurstof die door de huid van de kikker kan opgenomen worden. Een deel van de bruine kikkers brengen de winter door op het land, ze houden geen echte winterslaap, eerder een winterrust want ze reageren op schommelende temperaturen. Deze dieren kan men bij zacht weer ook in volle winterperiode soms waarnemen.

Meer weten?

Wil je graag meer weten over de bruine kikker, klik dan hier. Wil je graag meer weten over amfibieën in het algemeen, surf dan naar de site van de Hylawerkgroep Vlaanderen.

Tip

Ongetwijfeld is er in jouw buurt wel een vereniging actief rond het overzetten van amfibieën. Tips om zelf een poel of vijver te maken vind je hier.

© foto: Bart Vancoppenolle

Deel