NL | FR
foto

Kleine watersalamander

Triturus vulgaris

Beschrijving

De naam van de kleine watersalamander is wat misleidend omdat hij zich alleen tijdens het korte broedseizoen ophoudt in het water. Tijdens de rest van het jaar vind je hem op het land. In de zomer is de huid leerachtig grauw, in de winter dun en teerkleurig. Vrouwtjes zijn iets kleiner dan de mannetjes maar hebben geen rugkam. Deze salamander is ongetwijfeld de sierlijkste minnaar onder de amfibieën. Met hun rode buik en trotse kam op rug en staart, verleiden de mannetjes de vrouwtjes die dik zijn van de eieren.

Biodiversiteit

De kleine watersalamander is een soort van het laagland en heeft een grote waaier aan zowel land- als waterbiotopen. Hij komt voor in open bossen, bos- en akkerranden, parken, tuinen en langs hagen en knotwilgen in weilanden. Hij komt ook voor in weids heuvelland. Paaien gebeurt in ondiepe, plantenrijke vijvers, plasjes en sloten. Hij is vooral 's nachts actief, bij vochtig en warm weer ook overdag. Hij leeft teruggetrokken in strooisel, onder en tussen hout of stenen. Zijn voedsel bestaat uit wormen, slakken en kleine insecten. Het vrouwtje legt tussen maart en mei 200-300 eieren, elk afzonderlijk in een gevouwen blad van een waterplant. Doordat hij niet veeleisend is, koloniseert de kleine watersalamander gemakkelijk nieuwe poelen. Naarmate de waterplanten en de prooidieren toenemen, stijgt ook snel het aantal salamanders.

Bedreiging

Vermits hij zich niet ver van zijn leefgebied verwijdert, is hij niet vaak als verkeersslachtoffer terug te vinden. Vernietiging van biotoop treft hem natuurlijk even erg als de andere amfibieën.

Wist je dat?

Salamanders paren niet echt. Het mannetje danst om het vrouwtje heen en wuift haar met zijn staart opwindende geurstoffen (feromonen) toe. Geprikkeld zwemt het wijfje achter haar vrijer aan. Dan zet hij spermapakketjes af die zij met haar geslachtsopening oppakt. Ze bevrucht de eitjes in haar buik en perst ze bevrucht weer naar buiten.

Meer weten?

Wil je graag meer weten over de kleine watersalamander, klik dan hier. Wil je meer weten over amfibieën in het algemeen, surf dan naar de site van de Hylawerkgroep Vlaanderen.

Tip

Ongetwijfeld is er in jouw buurt wel een vereniging actief rond het overzetten van amfibieën. Tips om zelf een poel of vijver te maken vind je hier.

© foto: Victor Bos

Deel