NL | FR

Biodiversiteit omvat alle dieren, planten, paddenstoelen en andere levensvormen en zorgt voor zuurstof, voedsel, geneesmiddelen, zuivere lucht en water, enz. Biodiversiteit is leven! Dat leven is echter in gevaar: soorten verdwijnen aan een alarmerende snelheid... Doe mee en zet je in voor het leven op onze mooie planeet! 

Kies jouw actie!

... of kies meteen meerdere acties!

Al 117724 engagementen dankzij 14759045 geëngageerde personen.

Tip van de dag!

Inschrijven RSS

Ik plaats een kunstnest voor zwaluwen.

In de stad vindt de huiszwaluw (Delichon urbica) haast geen modder voor haar nest, want er ligt bijna overal asfalt. Ze kan haar nest ook bijna nergens bouwen, want aan pvc-dakgoten blijft modder niet kleven.

Geef ze daarom een kunstnest. Dit heeft veel voordelen: als het goed vastgemaakt is, valt het niet af; het is onmiddellijk bewoonbaar (de zwaluwen kunnen twee keer broeden en krijgen dus meer kleintjes); het nest is groter; je kan het openmaken en in de winter schoonmaken …

Bovendien kies je zelf waar je het nest wil en kan je het afnemen wanneer je jouw gevel opknapt (doe dit tussen oktober en maart).

Over kunstnesten verneem je meer op www.natuurpunt.be (deel Biodiversiteit/Vogels). 

Tip van de dag

Bestel hier het gratis boekje met 366 tips voor de biodiversiteit.

Bestel
Deel