NL | FR

Tip van de dag!

Inschrijven RSS

Breng je bedrijf ertoe zijn impact op het milieu (CO2-uitstoot, ligging aan een waterloop…) te compenseren of zich voor de biodiversiteit in te zetten.

Het bedrijf kan natuurverenigingen steunen bij het herstel van bijzondere ecosystemen of het beschermen van bedreigde soorten. Het kan een financiële bijdrage leveren voor wetenschappelijke inventarisatie- en instandhoudingsprogramma’s.

Het kan zijn opbrengst delen met het Zuiden door een stichting in het leven te roepen die de biodiversiteit moet beschermen. Het kan zijn werknemers in dit verband veldwerk laten verrichten. De lokale partner levert de grondstoffen en de genetische rijkdom. 

Tip van de dag

Bestel hier het gratis boekje met 366 tips voor de biodiversiteit.

Bestel
Deel