NL | FR

Biodiversiteit in de 1e graad van het Secundair Onderwijs

 


Themadossiers

Biodiversiteit is meer dan het aantal soorten op aarde: het heeft raakvlakken met thema’s als economie, landbouw, biotechnologie, gezondheid en ontwikkelingssamenwerking. Onderstaande dossiers bieden info, opdrachten, multimedia en diverse bronnen over een welbepaald thema dat onlosmakelijk verweven is met biodiversiteit.

 

 

Klimaatverandering

 

Bestuiving

Dit dossier bespreekt de problematiek van biodiversiteit en klimaatverandering, en overloopt een aantal schoolvoorbeelden. Daarnaast wordt ingezoomd op de situatie in België, met enkele concrete voorbeelden van de gevolgen van klimaatopwarming voor de biodiversiteit rondom ons.

 

 

Bestuiving is een onmisbare schakel in de levenscyclus van planten. Niet minder dan 80% van de plantensoorten zijn voor hun voortplanting afhankelijk van het bezoek van insecten. Toch tekent zich wereldwijd een felle afname van het aantal en de diversiteit van bestuivers af.

 > Bekijk het dossier

 

 

 > Bekijk het dossier

 

Invasieve soorten

 

Belgische Noordzee

 

Na het vernietigen van natuur zijn invasieve soort wereldwijd de tweede belangrijkste oorzaak van het verdwijnen van biodiversiteit, en ook in België wordt de problematiek steeds groter.

 

   

Ons zeetje ... Aan de Belgische kust kan je niet enkel lekker uitwaaien en zonnebaden; het is ook een fijne plek om dieren en planten te spotten. Want ja: onze Noordzee is biodivers! Alleen moet het kust- en zeeleven heel wat ondergaan, en dat komt niet altijd goed ...

> Bekijk het dossier

 

> Bekijk het dossier

 


Deel