NL | FR

Succesverhalen

Vrije Basisschool Putte

Wat doet je school om de biodiversiteit te helpen?

Onder de oude houten dakgoten van de Vrije Basisschool woont de grootste kolonie huiszwaluwen op Puts grondgebied. Omdat de dakgoten zouden vervangen worden door plastiek dakgoten werden er in samenwerking met de vereniging van Natuurpunt “De Putter” kunstzwaluwnesten gehangen. De dakgoten zijn nog niet vervangen en de huiszwaluwen nemen nog steeds hun intrek in de zelf gebouwde nesten. Maar als er toch plastiek dakgoten komen, hebben de diertjes meteen een alternatief. We duiden exact aan welke nesten bewoond worden en welke niet. Onze observatiegegevens worden dan doorgegeven bij de zwaluwtelling.

Maar dat is niet alles. Met ons insectenhotel en onze beestentoren bieden we onderdak aan bijen, wespen, spitsmuisjes en nog meer beestjes. We hebben ook een eigen composthoop en een schooltuin… Het is een groene microbe die al ettelijke jaren in onze school rondhangt!

Hoe betrek je de leerlingen bij het project?

Wat de kolonie huiszwaluwen betreft, komen gidsen van Natuurpunt vaak een lesje geven over de huiszwaluw. Voor de kinderen is het dus iedere lente weer wachten op het vertrouwde geluid van de huiszwaluwen.

En met een insectenhotel of beestentoren trek je alleen ongevaarlijke soorten aan. Solitaire bijen en wespen hebben immers helemaal geen kolonie te verdedigen. Dit maakt het voor kinderen zeer boeiend om dit alles te observeren.

Heb je nog tips voor andere leerkrachten?

Ideetjes kan je halen op verschillende locaties (ouders, Milieuzorg op School, …). Door hulp te zoeken in verschillende hoeken kan je bepaalde groene initiatieven (of zelfs dromen!) realiseren.

 

Foto's

###

Bijgevoegde documenten

Koninklijk Atheneum Nivelles

Wat doet je school om de biodiversiteit te helpen?

In onze klas verwelkomen we insecten (torren, kakkerlakken, krekels, mieren…) om te zien hoe ze zich voortplanten, wat ze nodig hebben en waarvoor ze allemaal nuttig zijn. Om hen te bestuderen hebben we een insectenhotel getimmerd.

Hoe betrek je de leerlingen bij het project?

Mijn leerlingen hebben eerst zelf dingen opgezocht over insecten en biodiversiteit, op internet en in gespecialiseerde tijdschriften. Daarna hebben ze ook interviews afgenomen. Ze hebben ook zakjes gevuld met ecologische zaden van veldbloemen. Die werden daarna deur aan deur en op de opendeurdag van de school verkocht, zodat we ons materiaal voor het insectenhotel konden veroorloven.

Heb je nog tips voor andere leerkrachten?

Probeer ervoor te zorgen dat het project een gemeenschappelijk project wordt, dat ook collega’s in verschillende vakgebieden meedoen en dat de directie er ook tijd voor vrijmaakt!

Basisschool 't Nieuwland

Wat doet je school om de biodiversiteit te helpen?

Zes jaar geleden droomden drie « groene » leerkrachten een droomtuin samen. Tijdens een Dag van de Natuur verwezenlijkten 60 ouders, leerlingen en collega's een stukje bosplantsoen, een kruidentuin, een vredespad, een kippenren, een moestuin en een wilde bloementuin. Dit groeide uit tot een MOS-werking waarin positieve natuurervaringen centraal staan.

Want elke donderdagmiddag duiken we na een gezamenlijke picknick de tuin in. De ideeën bruisen vanuit een min of meer vaste « MOS-ploeg » van zo'n 40 mensen. We timmeren een insectenpaleis voor solitairen, hommels, en spinnen, waar ook plaats is voor bosmuizen, pissebedden en andere kriebelaars; we voorzien nestkastjes voor gierzwaluwen, vliegenvangers, mussen, mezen, boomkruipers, egels, vlinders, lieveheersbeestjes, ... Oorwormpotjes worden in keramiek gemaakt en opgesteld. Een composthoop, hakselpaadjes, een houtwalletje… Met vele hulpgrage handen wordt het kinderspel. Letterlijk en figuurlijk.

Hoe betrek je de leerlingen bij het project?

Een schooltuin vol groeiend leven biedt veel kansen voor ervaringsgericht leren. De voedselrelaties zijn onmiddellijk bruikbaar om voedselpiramides en dergelijke uit te leggen. Meewerken aan vlinder- zoogdier- en vogeltellingen worden vanzelfsprekend. Van het één komt het ander: biologische kweek wordt geproefd; je maakt soep voor de hele school; ingrepen worden “duurzaam” overdacht; afval voorkomen een reflex; respect voor leven een manier van leven en ga zo maar door.

Heb je nog tips voor andere leerkrachten?

Moet je “natuurmeester[s]” zijn om topervaringen in de natuur te stimuleren? Volgens mij niet: wat doet een naam van een dier of een plant er toe als je verwonderd kan opmerken en bewonderend kan genieten van wat er in de natuur om je heen gewoon gebeurt. Op de duur komen bepaalde kinderen vanzelf tot het oplijsten van wat ze herkennen. Je zult leerlingen niet tegenhouden als je hen de voedingsbodem geeft. Kijk maar bij jezelf hoe je tot een passie komt.

Foto's

###

Bijgevoegde documenten

Voeg jouw succesverhaal toe!Deel