NL | FR

Tuinmeubelen

Er is een heel grote kans dat voor je tuinbankje of ligzetel tropisch regenwoud werd gekapt zonder rekening te houden met de bescherming van biodiversiteit. Dat geeft toch niet zo'n lekker gevoel? Gelukkig kan het nu ook anders. Maar hoe kom je de oorsprong van je tuinmeubel te weten? De labels op het hout helpen je de juiste keuze te maken.

ontdek

Niet alles is wat het lijkt. Kijk dus kritisch naar de herkomst van het hout van meubels zonder erkend en onafhankelijk label.

Echt duurzaam is zo’n tuinmeubel pas als het afkomstig is uit een bos dat op milieu- en natuurvriendelijke wijze beheerd wordt en met respect voor de sociale en culturele gebruiken.

Dit onderscheid is belangrijk omdat je zo vermijdt ongewild meubelen te kopen die gemaakt zijn uit hout dat afkomstig is uit een illegaal gekapt woud, zonder respect voor de biodiversiteit.

Maar hoe kun je nu duurzaam hout herkennen?

Weet dat het keurmerk van de Forest Stewardship Council (FSC) of het Programme For the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) garant staat voor hout uit duurzaam beheerde bossen.

doe tip

Bepaalde houtsoorten zijn misschien goedkoper, maar die gebruik je vaak beter niet omdat het hout niet duurzaam is geproduceerd.

Kijk voor verkooppunten van gecertificeerd hout op www.fsc.be en www.pefc.be. FSC- en PEFC-gecertificeerd hout is gebonden aan criteria die door internationale milieuorganisaties worden opgesteld en opgevolgd.

De FSC-criteria zijn:

 1. Bosbeheer gebeurt met respect voor (inter)nationale wetten en regels en volgens de principes en criteria van FSC.
 2. De eigendoms-, land- en gebruiksrechten zijn gedefinieerd, gedocumenteerd en wettelijk.- De rechten van de lokale bevolking worden erkend en gerespecteerd.
 3. Het bosbeheer verbetert op lange termijn het welzijn van arbeiders en de lokale gemeenschap.
 4. Het bosbeheer maakt een efficiënt economisch en ecologisch gebruik van bosproducten mogelijk.
 5. Het bosbeheer behoudt de biodiversiteit en voorkomt negatieve milieu-effecten.
 6. Er is een bosbeheerplan met duidelijk gestelde doelen, dat correct wordt uigevoerd.
 7. Er is regelmatige controle op alle aspecten van het beheer.
 8. Behoud van ecologische en culturele waarden van het primaire bos.
 9. Beheer van plantages moet voldoen aan criteria 1 tot en met 9.
 10. Plantages zijn slechts een aanvulling op het natuurlijke bos. 

De PEFC-criteria zijn:

 1. Behoud en aangepaste verbetering van de bosrijkdommen en van hun bijdrage tot de globale koolstofcycli.
 2. Behoud van de gezondheid en de vitaliteit van de ecosystemen van bossen.
 3. Behoud en bevordering van de productiefuncties van bossen.
 4. Behoud, bewaring en aangepaste verbetering van de biologische diversiteit in de ecosystemen van bossen.
 5. Behoud en verbetering van de beschermfuncties van het bosbeheer (onder meer water en bodem).
 6. Behoud van andere sociaal-economische voordelen en voorwaarden.

 

 

 

Huis

Huis

Hoe help je de biodiversiteit in je huis?

tuin

Tuin

Hoe help je de biodiversiteit in je tuin?

straat

Straat

Hoe help je de biodiversiteit in je straat?

 


Deel